ASFALTNA BAZA

ASFALTNA BAZA - G. Polje

Asfaltna baza Asfaltna baza je smještena o Grubišnom Polju.Na toj proizvodnoj liniji proizvodimo desetak vrsta asflatne mase za koju imamo certificirane recepture i stalnu kontrolu kvalitete. Većinu proizvedenog asfalta plasiramo na tržište zajedno sa uslugom ugradnje, kao gotov proizvod, dok samo manji dio prodajemo kao materijal koji kupac sam ugrađuje.  

NAŠI PARTNERI

CESTE D.D. BJELOVAR

 

43000 BJELOVAR

Ulica Josipa Jelačića 2

 

Tel : 043 244 245

Fax : 043 241 571