REKONSTRUKCIJA I GRAĐENJE

Rekonstrukcija i građenje

Izvan redovno održavanje su radovi na obnovi, rekonstrukciji i i izgradnji cesta. To su poslovi dobiveni na javnim nadmetanjima ili direktnom pogodbom sa investitorom ako to zakonska regulativa dopušta. Takovi poslovi su kraćeg vremenskog trajanja tj. traju sezonski kroz topli period godine dok se u zimskom periodu radovi ne izvode. 

 

Ceste d.d. su izvodile radove na sljedećim većim projektima

 • Izvanredno održavanje i modernizacija županijskih i lokalnih cesta
 • Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
 • Strojna sanacija i modernizacija županijskih i lokalnih cesta
 • Izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta Bjelovarsko -bilogorske županije
 • Strojna sanacija županijske ceste Žc 3085, Ivanska - Srijedska
 • Strojna sanacija županijskih i lokalnih cesta Bjelovarsko - bilogorske županije
 • Obnova županijske ceste Žc 3169, dionica Daruvar - Dežanovac (bjelovarsko bilogorska županija)
 • Obnova kolnika državne ceste D-2, dionica Lozan - Virovitica (Betterment)
 • Obnova lokalne ceste Lc 37128, dionica Veliki Bastaji - Veliki Miletinac ( Bjelovarsko - bilogorska županija)
 • Strojna sanacija županijske ceste Žc 3131, Gornja Garešnica - Podgarić
 • Asfalterski radovi na objektu "Centar sigurne vožnje" u Mićevcu
 • Pojačano (interventno) održavanje županijskih cesta na području Virovitičko - podravske županije
 • Modernizacija i interventno održavanje županijskih i lokalnih cesta
 • Modernizacija i sanacija cesta Žc 3277 (berek - Ruškovac) i Lc 37101 (Krivaja)
 • Modernizacija cesta na području Općine Gradina
 • Modernizacija cesta na području Općine Nova Rača
 • Modernizacija ceste Lc 40035, Gačište - Jasik
 • Modernizacija ceste Lc 40013, Ruštani - Detkovac
 • Modernizacija i asfaltiranje cesta na području Općine Đulovac
 • Izgradnja vodovoda, kanalizacije, ceste i ulične rasvjete, te TK mreže u Poslovnoj zoni "ZONA -P" u Severinu
 • Obnova kolnika državne ceste D-28, dionica 7, Bjelovar _ Patkovac (Betterment)
 • Rekonstrukcija Ulice Antuna MIhanovića  u Virovitici
 • Rekonstrukcija i gradnja javno-prometnih površina ceste Žc 3094 u Grubišnom Polju
 • Strojna sanacija ceste Žc 3166, Rogoža
 • Modernizacija županijske ceste Žc 3138, Končanica - Dežanovac
 • Sanacija opasnog mjestaa "Palešnik" na državnoj cesti D45 (dionica 001, V. Zdenci - Garešnica )
 • Uređenje javne površine ispred crkve Sv. Mihaela u Zrinskom Topolovcu
 • Modernizacija cesta Općine Velika Trnovitica
 • Izgradnja ceste i druge komunalne infrastrukture u zoni Južni blok u Virovitici
 • Izgradnja pristupnih cesta i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničoj zoni III (faza I)
 • Izgradnja okoliša proizvodno - skladišne hale u Kalinovcu
 • Modernizacija županijske ceste Žc 3277, Velika Trnovitica - Gornja Plošcica
 • Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D28 i D524 u Predavcu (kružni tok)
 • Sanacija nerazvrstanih cesta u Općini Pitomača
 • Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Čađavica
 • Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško - slavonske županije
 • Sanacija i modernizacija županijskih i lokalnih cesta na području Bjelovarsko - bilogorske županije
 • Sanacija i modernizacija županijskih i lokalnih cesta na području Virovitičko - podravske županije
 • Interventni zahvati na cestama Žc 4020, Podgorje - Sv.Đurađ - Virovitica i Žc 4021, Virovitica - Milanovac
 • Modernizacija lokalne ceste Lc37082, Babinac - Bačkovica
 • Obnova kolnika u Virovitičko - podravskoj županiji, na državnoj cesti D69 na dionicama Slatina - Čeralije - Čazma i Voćin - Djedovica
 • Obnova kolnika U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, na državnoj cesti D26, na dionicama Dragičevci- Čazma i Garešnica - Uljanik
 • Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području općine Kapela (IPARD program)
 • Rekonstrrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski (IPARD program)
 • Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Virovitičko - podravske županije

 

Osim velikih projekata na javnoj infrastrukturi, Ceste d.d. izvode radove manjeg obima za fizičke i pravne osobe. To su radovi uređenja okoliša i poslovnih objekata.

 

NAŠI PARTNERI

CESTE D.D. BJELOVAR

 

43000 BJELOVAR

Ulica Josipa Jelačića 2

 

Tel : 043 244 245

Fax : 043 241 571