REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje cesta

Radove redovnog održavanja cesta dijelimo na zimsko i ljetno održavanje.

 

Ljetno održavanje

Pod redovitim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi:

 • nadzor i pregled cesta i objekata
 • redovito održavanje prometnih površina
 • redovito održavanje bankina
 • redovito održavanje pokosa
 • redovito održavanje sustava odvodnje
 • redovito održavanje prometne signalizacije i opreme
 • redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja
 • redovito održavanje vegetacije
 • osiguranje preglednosti
 • čišćenje ceste
 • redovito održavanje cestovnih objekata
 • interventni radovi
 • zimska služba
 • zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

zimskom razdoblju koje, u pravilu, traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja sljedeće godine, ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe, koji definira sljedeće:

 • organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe
 • raspored mjesta stalne pripravnosti
 • karta cestovne mreže s označenim prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe
 • raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova
 • raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina
 • nacrt posipanja protiv poledice i uklanjnja snijega
 • mjesta i načini isključivanja pojedinih vozila u zimskim uvjetima
 • način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta

 

Pravilnik o održvanju je definirao kriterije razvrstavanja javnih cesta. Prikazani su u tablici ispod :

Razine prednostiVrsta javne cesteOsiguranje prohodnostiIntenzitet snježenja
ProsječniIznadprosječni
I. Autoceste i brze ceste 24 sata Osiguranje prohodnosti kolnika, važnijih raskrižja, prilaza većim odmorištima i zaustavnih traka Osiguranje prohodnosti jednog prometnog traka i prilaza većim parkiralištima
II.  Javne ceste s PGDP>4000, priključne ceste, koje povezuju državne ceste sa autocestama, kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje, međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima, međunarodnim zračnim lukama, morskim lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, državnim riječnim lukama, trajektnim lukama kojeima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže od 5:00 do 22:00 sata Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog) s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati
III.  Županijske ceste te osobito one koje povezuju državne i županijske ceste s morskim i riječnim lukama županijskog značenja, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, robnim terminalima, izdvojenim građevinskim područjima i lokalitetima ugostiteljsko turističke i sportsko-rekreacijske namjene, izdvojenim građevinskim područjima proizvodne i poslovne namjene, lokalitetima i građevinama ubilježenim u državnim registrima kao povijesno-kulturna ili prirodna baština, naseljima većim od 300 stanovnika, s tim da je udaljenost veća od 500m te važnije lokalne ceste od 5:00 do 20:00 sati Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog) s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati
IV. Ostale lokalne ceste od 7:00 do 20:00 sati, uskladiti s lokalnim potrebama Osiguranje prohodnosti s mogućim kraćim zastojima Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana
V. Ostale javne ceste i površine, parkirališta, biciklističke ceste Uskladiti s lokalnim potrebama Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana Osiguranje prohodnosti s mogućim višednevnim zastojima
VI. Ostale javne ceste koje su u zimskom razdoblju zatvorene      

 

Ceste d.d. imaju Ugovor za redovno održavanje državnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko - podravske i Koprivničko-križevačke županije, te Županijskih i lokalnih cesta Bjelovarsko-bilogorske , Virovitičko-podravske i djela Koprivničko-križevačke županije.

Udio redvnog održavanja u prihodu Cesta d.d. je više od 60% te se i na taj način prikazuje važnost poslova redovnog održavanja za Ceste d.d., a ne samo za zajednicu.

NAŠI PARTNERI

CESTE D.D. BJELOVAR

 

43000 BJELOVAR

Ulica Josipa Jelačića 2

 

Tel : 043 244 245

Fax : 043 241 571