REFERENTNA LISTA

REFERENTNA LISTA

 

 • Kružni tok grad Čazma, raskrižje D43 i D26 – investitor HRVATSKE CESTE d.o.o.
 • Obnova Županijske ceste ŽC 3168 - Antunovac i lokalne ceste Lc 41004 – Gaj – investitor ŽUC Slavonsko – požeške županije
 • Trgovački centar u Bjelovaru – investitor Kamgrad d.o.o
 • Izvanredno održavanje lokalne ceste LC – 37007 – Jabučeta – investitor ŽUC Bjelovarsko – bilogorske županije
 • Uređenje okoliša proizvodne hale Klimaoprema, Nova Gradiška
 • Uređenje okoliša pročistača Oriovac
 • Uređenje dvorišta OPG Šolčić
 • Uređenje okoliša upravne zgrade Plin VTC d.o.o. u Virovitici
 • Uređenje okoliša bioplinskog postrojenja u Rovišću
 • Obnova državne ceste D-38, Španovica
 • Obnova državne ceste D-69, Voćin – Kamensko
 • Obnova državne ceste D-26, Čazma – Dragičevci, Garešnica – Uljanik
 • Sanacija klizišta u Levinovcu
 • Okoliš servisnog centra u Severinu
 • Uređenje Mlinske ulice u Slatini
 • Uređenje gospodarskog dvorišta OPG Tunić u Rovišću
 • Obnova kolnika ŽC 3004 i LC 37007
 • Obnova i uređenje nerazvrstanih cesta na području općine Voćin
 • Uređenje okoliša bioplinskog postrojenja u Bojani
 • Obnova nerazvrstanih cesta na području općine Kapela – IPARD
 • Uređenje okoliša benzinske postaje u Pakracu
 • Uređenje okoliša benzinske postaje u Virovitici
 • Obnova nerazvrstanih cesta na području općine Novigrad Podravski – IPARD
 • Sanacija klizišta u Bastajskim Brđanima
 • Obnova horizontalne signalizacije u Bjelovaru
 • Obnova spojne ceste Masarikova – Nazorova u Virovitici

NAŠI PARTNERI

CESTE D.D. BJELOVAR

 

43000 BJELOVAR

Ulica Josipa Jelačića 2

 

Tel : 043 244 245

Fax : 043 241 571