TVRTKA

II. OSNOVNI PODACI
 
Naziv tvrtke: Ceste d.d.
 
Sjedište tvrtke: Bjelovar, Josipa Jelačića 2   
 
Djelatnost/šifra djelatnosti: Izgradnja objekata niskogradnje / 45212
 
MBS: 010037393
 
Matični broj:1335545
 
OIB: 35299396580
 
Temeljni kapital: 34.500.000,00 kuna 
 
Uprava Društva: Željko Jožić, struč.spec.ing.aedif., član uprave, direktor Društva 
 
Temeljni kapital Društva utvrđen je u visini 34.500.000,00 kn na temelju Izvješća revizora osnivanja od 02. veljače 2008. godine i razdijeljene na 69.000 dionica nominalne vrijednosti od 500,00 kuna.
 
Vlasnička struktura u Ceste d.d. je slijedeća:
 
- ESOP Ceste d.o.o. Bjelovar vlasnik je 48,35 % dionica Cesta d.d.,
 
- Županija Bjelovarsko-Bilogorska vlasnik je 26,05 % dionica Cesta d.d.,
 
- Županija Virovitičko-podravska vlasnik je 8,00% dionica Cesta d.d.,
 
- Županija Koprivničko-križevačka vlasnik je 3,00% dionica Cesta d.d.,
 
- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb vlasnik je 5,00% dionica Cesta d.d.,
 
- ostali mali dioničari raspolažu sa 9,60% dionica Cesta d.d.
 
 
II.1. ORGANIZIRANOST
 
Organi Društva su: Glavna skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava.
 
Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Društva. 
 
Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor.
 
Nadzorni odbor sastoji se od 9 članova i to:
 
-  2 člana imenuje Županija Bjelovarsko-bilogorska dok ima više od 25% dionica   
 
-  1 člana imenuju radnici Društva u skladu sa odredbama Zakona o radu
 
-  6 članova bira Skupština Društva.
 
Glavnu skupštinu čine svi dioničari.
 
predsjednik nadzornog odbora
 
zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 
član nadzornog odbora
 
član nadzornog odbora 
 
član nadzornog odbora 
 
član nadzornog odbora
 
član nadzornog odbora 
 
član nadzornog odbora 
 
član nadzornog odbora 
 
Djelovanje Društva organizirano je kroz dva Odjela i to:  
 
ODJEL FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA, OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA
 
TEHNIČKI ODJEL djeluje putem sljedećih organizacijskih jedinica:
 
- Održavanje i zaštita cesta,  
 
- Plan, analiza i tehnička priprema, 
 
ODJEL FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA, OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA djeluje 
 
putem dvije Grupe poslova i to su: 
 
- Grupa financija i računovodstva,
 
- Grupa općih i kadrovskih poslova. 
 
 
 
II.2.  INFRASTRUKTURA – SMJEŠTAJ TVRTKE
 
III. 2.1. Uprava društva Bjelovar, Josipa Jelačića 2
 
Odjel Održavanja i zaštite cesta 
 
 Bjelovar Vladimira Nazora 19
 
 Čazma Draganec bb
 
 Daruvar Petra Preradovića 97
 
 Garešnica Petra Svačića 91
 
 Grubišno Polje Terezije Bernadete Banje bb
 
 Đurđevac Pavla Radića 9
 
 Virovitica Bilogorska bb
 
 Slatina Braće Radić bb 
 
Plan, analiza i tehnička priprema Bjelovar, Josipa Jelačića 2 
 
Građenje Bjelovar, Vladimira Nazora 19 
 
Virovitica, Bilogorska bb 
 
Mehanizacija Bjelovar, Vladimira Nazora 19 
 
Signalizacija Bjelovar, Vladimira Nazora 19 
 
Proizvodnja asfalta Grubišno Polje, I. N. Jemeršića bb
 
III. 2.3.  Odjel financija, računovodstva, 
 
općih i kadrovskih poslova Bjelovar, Josipa Jelačića 2 
 

NAŠI PARTNERI

CESTE D.D. BJELOVAR

 

43000 BJELOVAR

Ulica Josipa Jelačića 2

 

Tel : 043 244 245

Fax : 043 241 571